Przetargi

 • Wybór oferty na wykonanie strony internetowej pigtsis.pl

  W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczacego wykonania strony internetowej na domenie pigtsis.pl zamieszczonego w dniu 20 listopada informujemy iż do dnia 1 grudnia otrzymalismy 15 ofert. 


  Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę COLLOSEUM Kamil Sułek z siedzibą w 56-100 Wołów, ul. Wojska Polskiego 31. 


   

 • Ogłoszenie ws. wykonania strony internetowej pigtsis.pl

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, zleci wykonanie nowej strony internetowej na domenie pigtsis.pl. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej specyfikacją oraz składanie ofert w terminie do 1 grudnia 2017 r.


  Oferty prosimy przesyłać na mail pigtsis@pigtsis.pl oraz bialy@pigtsis.pl lub faxem na 22 822 19 20


  Iinformacji nt. ogłoszenia udziela pracownik PIGTSiS - Rafał Kupczewski .tel. 85 675 43 13


  O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje Zarząd PIGTSiS. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej   

 • Wybór oferty na druk Kalendarza 2017

  Polska Izba Gsopodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w nawiazaniu do informacji dotyczącej oferty (link do oferty) na wydruk Kalendarza Informatora na rok 2017 dziękuję za wszystkie przesłane zgłoszenia.

  Informujemy iż otrzymaliśmy 24 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą. Druk Kalendarza Informatora PIGTSiS na rok 2017 powierzono drukarni Biały Kruk z Sobolewa k. Białegostoku.

   

 • Ogłoszenie oferty na druk kalendarza 207

  W załączeniu treść ogłoszenia dotyczącego druku 1000 egz. wydawnictwa pod tytułem „Kalendarz-Informator Publicznego Transportu Zbiorowego –2017"


  Specyfikacja techniczna:

  1)      Format: A 5 (210x148 mm);

  2)      Ilość stron środka: 336-364;

  3)      Ilość kolorów druku: 1 lub 2;

  4)      Papier środka: offset 80 g;

  5)      Ilość stron reklamowych: 32;

  6)      Ilość kolorów druku:4;

  7)      Wyklejka pełny kolor: mapa Polski z zaznaczeniem granic województw oraz granic powiatów (miejscowości) + mapa dróg krajowych i wojewódzkich)

  8)      Papier stron reklamowych: kreda błyszcząca 115 g;

  9)      Okładka: oprawa twarda, tłoczenie logo Izby, złocenia lub srebrzenia:

  10)  Introligatornia: szycie;

  Nakład: 1.000 egzemplarzy;


  Oczekujemy oferty z ceną wykonania całości prac oraz terminem jaki upłynie od złożenia wybranemu oferentowi wszystkich materiałów do dnia wydrukowania kalendarzy.


  Ofert prosimy nadsyłać na adres Izby lub na adres e-mail pigtsis@pigtsis.pl  w terminie do dnia 1 lipca 2016 r.


   

 • Wybór oferty na druk broszury zleconej przez PIGTSiS

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie informuje, że na nasz ogłoszenie dotyczące złożenia oferty na druk wydawnictwa, ogłoszony na naszej stronie internetowej w dniu 22 stycznia 2015 r:

  1)      Wpłynęło w wyznaczonym terminie 24 ofert, po terminie 2 oferty (nie były rozpatrywane);

  2)      PIGTSiS postanowiła zlecić druk broszury w nakładzie 1500 egzemplarzy i dla tego nakładu były porównywane ceny ofert;

  3)      Najtańszą ofertę złożyła firma –Drukarnia SZMYT z Gostynina – kwota oferty 2287,80 złotych brutto;

  4)      Najdroższą ofertę złożyła firma – Drukarnia IMPULS z Brzozowa Starego – kwota oferty 6402,15 zł.

  5)      Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, uznała za najkorzystniejszą dla niej ofertę firmy:

   

  Comernet sp. z o.o. 20-150 Lublin ul. Ceramiczna 24za kwotębrutto 2675,25 zł.

   

  Prezes zarządu PIGTSiS - Zdzisław Szczerbaciuk

   

  Warszawa, dn. 29 stycznia 2015 r.

 • Ogłoszenie o zleceniu druku wydawnictwa

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Zleci druk opracowanego przez Nas wydawnictwa.


  Informacje dotyczące druku:

  1)      Format B5;

  2)      Okładka druk jednostronny w pełnym kolorze, papier kredowy, foliowana;

  3)      Strony wewnętrzne, jeden kolor, ilość stron ok.64, papier offsetowy;

  4)      Opracowanie zszyte, forma zeszytu;

  5)      Tekst dostarczony przez PIGTSiS w formacie pdf;

  6)      Oczekiwany termin realizacji do 7 dni od dostarczenia tekstu;

   

  Przewidujemy dostarczenie tekstu w dniu 29 lub 30 stycznia 2015r.

  Zakładany nakład: 1000, lub 1500 egzemplarzy.


  Oferty zawierające realizację zamówienia proszę złożyć nw terminie do dnia 28 stycznia br. godz.10.00 w następującej formie:

  e-mailem na adres: pigtsis@pigtsis.pl;

  faxem nr: 22 822 19 20


  Prezes zarządu PIGTSiS

  Zdzisław Szczerbaciuk

 • PKS w Słupsku S.A. zaprasza do składania ofert na usługi rewizorskie

  Informujemy iż PKS Słupsk S.A. rozpoczął procedurę wyboru usługodawcy w zakresie świadczenia usług kontroli biletów w autobusach swojego przedsiębiorstwa.

   

   

 • OGŁOSZENIE: Badanie ksiąg rachunkowych PIGTSiS

  Rada Nadzorcza PIGTSiS zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących badania w miesiącu "marzec-kwiecień 2015" ksiąg rachunkowych PIGTSiS za rok 2014.

 • Ogłoszenie ws. badania bilansu rachunkowego PIGTSiS za rok 2011

  W załączeniu do pobrania pełna treść ogłoszenia

 • Przetarg na system elektronicznej obsługi sekretariatu

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji ogłasza przetarg na dostawę systemu elektronicznego do obsługi sekretariatu. Oferty proszę składać do dnia 20 października na adres mail: pigtsis@pigtsis.pl 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy