Spotkania

 • Spotkanie z okazji 70 - lecia działalności PKS (AKTUALIZACJA)

  W nawiązaniu do wcześniejszych informacji nt. planowanego spotkania z okazji 70-lecia PKS, Zarząd PIGTSiS informuje że spotkanie odbędzie sięw dniu 14 września 2016 roku w Teatrze Buffo w Warszawie (ul. M. Konopnickiej 6)


   

  2016-07-05

  Ogólne | Spotkania |

 • Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS w dniu 22 czerwca 2016r.

  Nawiązując do pisma PIGTSiS 108/P/2016 z dnia 5.04.2016 r. zwołującego Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 22 czerwca 2016 r. w "Hotelu 500" w Strykowie - ul. Warszawska 1, 95-010 Stryków, zamieszczamy materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS, celem zapoznania się z nimi i ewentualnego ich wydrukowania na potrzeby członka Izby.

 • Spotkanie z okazji 70 - lecia działalności PKS - ZMIANA DATY

  Komitet Organizacyjny obchodów 70 - lecia PKS informuję iż z uwagi na obawy wynikające z czasu, jaki musi posiadać Kancelaria Prezydenta RP na rozpatrzenie zgłoszonych przez Państwa wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, musi podjąc decyzję o przesunięciu terminu planowanej uroczystości.


  Spotkanie z okazji 70-lecia działalności PKS zostaje przeniesione z dnia 15 czerwca na 14 września.


  Miejsce i godziny planowanej uroczystości pozostają bez zmian.


  W związku z powyższym prosimy firmy, które już dokonały zgłoszenia wraz z opłatą o uczestnictwo w spotkaniu, a które nie będą mogły wziąć udziału w nowym terminie o pisemną rezygnację z udziału w spotkaniu.

   

  2016-05-09

  Ogólne | Spotkania |

 • Spotkanie z okazji 70-lecia działalności PKS

  W nawiązaniu do informacji dotyczącej organizacji spotkania z okazji 70-lecia działalności PKS z dnia 5 lutego 2016 r. iformujemy iż planowane spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2016 r. w Teatrze Buffo w Warszawie (ul. M. Konopnickiej 6)

  2016-04-18

  Ogólne | Spotkania |

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Zarząd PIGTSiS na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS na dzień 22 czerwca 2016 r.

 • Spotkanie z okazji 70 - lecia działalności PKS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, informuje iż prawie 60 firm wywodzących się z organizacji PKS pozytywnie odpowiedziała na nasze zapytanie dotyczące organizacji spotkania z okazji 70-lecia działalności PKS dla społeczeństwa

  2016-02-05

  Działania Izby | Ogólne | Spotkania |

 • Spotkanie Noworoczne dla Członków Izby

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji organizuje w dniach 14-15 stycznia 2016 r. Spotkanie Noworoczne dla swoich członków, połączone z konferencją nt. wdrażania systemu przewozów o charakterze użyteczności publicznej przez jst.

   

  2015-12-02

  Ogólne | Spotkania | Konferencje |

 • Informacja o ZWZ PIGTSiS w dniu 18 czerwca 2015 r.

  Informuję iż w dniu 18 czerwca 2015 r. w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS.

  ZWZ przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności organów Izby. Udzieliło zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za rok poprzedni.

  ZWZ wybrało na kadencje 2015 – 2018, 6-cio osobowy zarząd PIGTSiS. Prezesem zarządu został Zdzisław Szczerbaciuk.  Pozostali członkowie zarządu otrzymali stanowiska wiceprezesów, są to:

  - Franciszek Kowaluk,

  - Henryk Leszczyński,

  - Józef Słowikowski,

   

  ZWZ przyjęło stanowisko wyrażające niezadowolenie ze sposobu wdrażania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

   

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Warszawa, dn. 25 czerwca 2015 r.

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 18 czerwca 2015r.

  W nawiązaniu do informacji z dnia 2 marca b.r. PIGTSIS uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2015 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PIGTSiS.

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 18 czerwca 2015r.

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 r. podjął uchwalę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS na dzień 18 czerwca 2015 r.


  Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, w związku z kończącą się kadencją zarządu i sądu koleżeńskiego.


  Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu 500 w Strykowie o godzinie 15.00.


  Na posiedzeniu w marcu zarząd przyjmie porządek obrad i prześle go do wszystkich członków Izby. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny.


  Za zarząd PIGTSiS

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Prezes Zarządu

  Warszawa, dn. 02.03.2015 r.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy