Znajdujesz się w: PIGTSIS

Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów w dziedzinie organizacji pracy transportu pasażerskiego, odpowiednią bazą lokalową oraz bazą danych o przewoźnikach oraz wykonywanych przez nich kursach autobusowych. Nasi pracownicy zajmują się opracowywaniem ogólnokrajowego rozkładu jazdy pasażerskiej komunikacji autobusowej współdziałając w tym zakresie z przewoźnikami z terenu całego kraju.

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych w zakresie: 

 

  • wykonywania analiz sytuacji komunikacyjnej, o których mowa w art. 22a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ), niezbędnych przed podjęciem decyzji o wydaniu lub zmianie zezwolenia na linie komunikacyjne do 100 km na wykonywanie regularnego przewozu osób;
  • wykonywania innych analiz z zakresu organizacji drogowych przewozów regularnych na obszarze powiatu, gminy,
  • organizacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego;
  • przygotowania planów transportowych;
  • przygotowania specyfikacji przetargowych;
  • sprzedaży druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń w transporcie drogowym oraz archiwizowania informacji o wydanych w tym zakresie przez samorząd terytorialny dokumentach.