Znajdujesz się w: PIGTSIS

Oddziały Regionalne Izby

 

Oddziały Regionalne PIGTSiS 

 

1.

Dolnośląski Oddział Regionalny                   
z siedzibą w Lubinie                   
Prezes Zarządu – Kazimierz Ziółkowski

59-300 Lubin, ul. Ścinawska 22, Tel: (74) 831-26-01

2.

Lubelski Oddział Regionalny                              
z siedzibą w Lublinie                                              
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1, Tel: (81) 710-29-50

3.

Lubuski Oddział Regionalny                                
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.                                 
Prezes Zarządu - Krzysztof Częstochowski        

66-400 Gorzów Wlkp., Ul. Podmiejska 20, Tel: (95) 727-93-85

4.

Łódzki Oddział Regionalny                                   
z siedzibą w Łodzi                                                   
Prezes Zarządu - Eugeniusz Smuklerz               

91-729 Łódź, ul. Smutna 28, Tel (42) 678-15-08

5.

Podkarpacki Oddział Regionalny                     
z siedzibą w Rzeszowie                                       
Prezes Zarządu –                                                                     

6.

Świętokrzyski Oddział Regionalny                      
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim                
Prezes Zarządu - Stanisław Wodyński                 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 40, Tel: (41) 247-97-90

7.

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny         
z siedzibą w Olsztynie                                               
Prezes Zarządu - Władysław Brachun                   

82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 61, Tel: (55) 239-62-22

8.

Wielkopolski Oddział Regionalny                          
z siedzibą w Poznaniu                                               
Prezes Zarządu - Piotr Karwik                                  

61-695 Poznań, Lechicka 59, Tel: (61) 826-79-80

9.

Zachodniopomorski Oddział Regionalny           
z siedzibą w Szczecinie                                           
Prezes Zarządu - Henryk Leszczyński                  

70-631 Szczecin, ul. Leona Heyki 4, Tel: (91) 462-38-73