Znajdujesz się w: PIGTSIS

Szkolenia okresowe kierowców

PIGTSiS została wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako INSTYTUCJA SZKOLENIOWA pod numerem ewidencyjnym 2.14/00203/2006.

Zaświadczenie o wpisie PIGTSiS do rejestru instytucji szkoleniowych

Wykładowcami są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe i pedagogiczne oraz legitymujące się stosownymi uprawnieniami do prowadzenia zajęć praktycznych.

 

Szczegółowe informacje na temat szkoleń w zakresie kwalifikacji wstępnych, kwalifikacji uzupełniających i okresowych kierowców znajdują się na naszej stronie internetowej www.transport-szkolenia.pl