Znajdujesz się w: PIGTSIS

Pośrednictwo licencyjne

PIGTSIS w oparciu o umowę zawartą z Ministerstwem Transportu i Budownictwa – Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, pośredniczy w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem lub zmianą licencji oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym.

 

Lista spraw, w których pomaga PIGTSIS obejmuje:

 • pozyskanie licencji na przewozy międzynarodowe rzeczy i osób,
 • wszelkiego rodzaju zmiany w licencjach dotyczących:

  • rozszerzenia licencji o dodatkowe pojazdy (udzielenie dodatkowego wypisu),

  • wymiany taboru,

  • zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu,

  • zmiany nazwy lub adresu przedsiębiorstwa,

  • wydania duplikatu licencji i wypisów,

  • przeniesienia uprawnień,

 • zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne w ruchu międzynarodowym.

 

 

Pośrednictwem licencyjnym zajmują się następujące Działy Obsługi Klienta PIGTSiS:

 

 • Dział Obsługi Klienta we Wrocławiu
  50-443 Wrocław, ul. Pułaskiego 42F
  tel. 071 343 19 11, fax 071 341 02 54
  e-mail: biuro@pigtsis.wroc.pl

 • Dział Obsługi Klienta w Białymstoku
  15-950 Białystok, ul. Fabryczna 1, pok. 413
  tel. 085 675 43 13, fax 085 654 59 76, 085 654 59 75
  e-mail: woops.bialystok@neostrada.pl

 • Dział Obsługi Klienta w Poznaniu
  61-695 Poznań, ul. Lechicka 59 pok. 125
  tel./fax 061 822 66 72
  tel. 061 826 79 80, 061 822 60 77
  e-mail: pigtsis-ow@o2.pl , poznan@pigtsis.pl