Znajdujesz się w: PIGTSIS

System informacyjny - Elektroniczny Rozkład Jazdy Autobusów

Polska Izba Gospodarcza Transportu i Spedycji od wielu lat utrzymuje bazę danych na temat połączeń autobusów w komunikacji krajowej.  Baza danych aktualizowana jest bezpośrednio przez przewoźników oraz organy administracji samorządowej wydające zezwolenia na linie komunikacji regularnej. W 2008 roku scentralizowano system informatyczny, usprawniono procedury pracy. Dzięki temu oraz konsekwencji z jaką Izba finansuje to przedsięwzięcie możecie Państwo korzystać z kompleksowego systemu informacyjnego obejmującego większość przewoźników oraz teren całego kraju.
 
1. Warunki udostępnienia jednostkom samorządu terytorialnego naszej stronie internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl

Ponieważ wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, jako „organizatorzy publicznego transportu zbiorowego”, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 lit.e Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), zobowiązani są, od dnia 1 marca 2011 r., do posiadania własnego systemu informacji dla pasażera, więc proponujemy, aby skorzystali z naszego systemu i nie budowali swojego odrębnego systemu informacji dla pasażera. 

Wychodzimy przez to także na przeciw oczekiwaniom pasażera, aby w jednym miejscu mógł uzyskać informację o komunikacji a nie szukać jej w 2.800 odrębnych wyszukiwarkach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, odrębnie wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

 

W załączeniu pismo z propozycją współpracy oraz projektem umowy na udostępnienie jednostkom samorządu terytorialnego naszej stronie internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl

 

- pismo z ofertą dla samorządów

- wzór umowy w formacie doc oraz pdf

 

2. Informacje o połączeniach można uzyskać:

  • dla podróżnych bezpłatnie w internecie pod adresem http://AutobusowyRozkladJazdy.pl
  • odpłatnie (2,58 zł brutto za 1 minutę połączenia) w sieci telefonicznej pod  numerem telefonu (+48) 703 403 299
  • odpłatnie (2,46 zł brutto za 1 SMS) w sieciach komórkowych poprzez SMS pod numerem (+48) 72 155 o treści: "PKS miejscowość_wyjazdu DO miejscowość_docelowa".

 

Więcej o rozkładach jazdy na WWW możecie Państwo przeczytać w osobnym artykule. Natomiast przewoźników oraz organy administracji samorządowej zapraszamy do zapoznania się z informacją jak wprowadzać i modyfikować dane w naszej bazie.