Znajdujesz się w: PIGTSIS

Oprogramowanie: licencje

Informujemy, że dotychczas sprzedawane oprogramowanie do wypełniania druków i archiwizowania związanych z tym informacji od 2012 r. nie już dalej konserwowane i uaktualniane. Firma z którą  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji współpracowała w tym zakresie opracowała swoje własne oprogramowanie, ale nie mogliśmy dojść do porozumienia co do zasad, warunków i kosztów jego dystrybucji a jednocześnie zaniechali konserwacji poprzedniego oprogramowania.
 
Poniższy tekst dotyczy warunków na jakich od 1996 do 2011 r. było to oprogramowanie udostępniane.

Oferowaliśmy Państwu jednostanowiskowy program przeznaczony do wydawania licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy osób i rzeczy. Program Licencje uwzględnia wymogi Ustawy o transporcie drogowym z dn. 6 września 2001 r. wraz z późniejszymi rozporządzeniami.

 

Program Licencje umożliwia:

  • rejestrację wniosków przewoźników wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia;
  • sprawdzenie kompletności dokumentów dla każdego rodzaju przewozów;
  • wygenerowanie i wydrukowanie odpowiedniego dokumentu wraz z wypisami;
  • rejestrację wszelkich zmian w sytuacji faktycznej i prawnej przewoźnika z zachowaniem możliwości wglądu w historię zmian;
  • rejestracja wniosków na zmianę odpowiedniego dokumentu i wydrukowanie zmienionego dokumentu;
  • prowadzenie rejestru druków z informacjami o ich przyjęciu, wykorzystaniu, anulowaniu;
  • możliwość definiowania wzorów wydruków stosowanych w korespondencji z przewoźnikami (odmowa wydania, wezwanie do dostarczenia dokumentów, informacja o wygaśnięciu licencji lub zezwolenia, decyzje o cofnięciu);
  • przygotowanie różnorodnych zestawień, np. zestawienia przewoźników, wykazy wniosków, licencji, zezwoleń, zaświadczeń, pojazdów, kierowców, druków, opłat z możliwością określenia kryteriów wyboru, sposobu uporządkowania danych i ich układu graficznego.

 

Program Licencje jest prosty w obsłudze, korzysta z ogólne znanych narzędzi systemu Windows. W każdej chwili użytkownik może skorzystać z pomocy, podpowiadającej jak zachować się w danej sytuacji (pomoc indeksowa, pomoc kontekstowa).

 

Program Licencje jest zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Rozpoczęcie pracy możliwe jest po podaniu prawidłowego hasła oraz danych użytkownika; zbiór z hasłami jest kodowany i nic ma możliwości obejrzenia go poza programem.

 

Każdy użytkownik programu posiada status, który określa poziom jego uprawnień w dostępie do funkcji programu. Program posiada także system monitoringu, tzn. zapamiętuje kto, kiedy i jaką czynność wykonał w programie.

 

Program Licencje jest rozwinięciem programu Zezwolenia na przewóz osób, z którego od kilku lat korzysta ponad 200 urzędów różnego szczebla.