Zapytanie ofertowe

PIGTSiS poszukuje ośrodka-hotelu, który podejmie się organizacji spotkania członków Izby planowanego na dzień 8 września 2009 r.
Preferujemy ośrodki w okolicach Warszawy.

Prosimy o nadsyłanie informacji o zainteresowaniu zorganizowaniem spotkania, zawierające informacje o obiekcie, możliwości organizacji występu artystycznego oraz przewidywanym koszcie na adres naszej Organizacji pigtsis@pigtsis.pl
 Szczegóły zamówienia (...)


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy