Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 19 czerwca 2018 r.

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2018 r., podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS w dniu 19 czerwca 2018 r.

Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczy- wyborczy (odbędą się wybory do zarządu oraz sądu koleżeńskiego).


 

Zgromadzenie odbędzie się w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Jachranka 81; 05-140 Serock.

Początek ZWZ przewidujemy na godz.15.oo.


Na posiedzeniu w kwietniu zarząd przyjmie porządek obrad i prześle go do wszystkich członków Izby, oraz zamieści go na stronie internetowej dostępnej dla członków Izby.


Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny.


Ponadto zarząd PIGTSiS uprzejmie informuje, że zamierza zorganizować dla osób tym zainteresowanych, spotkanie koleżeńskie, które odbędzie się po zakończeniu WZZ członków.

Spotkanie rozpocznie się po godz. 19.00.

Szczegóły tego spotkania podamy wraz z informacją o zwołaniu WZZ Izby.


Za zarząd PIGTSiS

Zdzisław Szczerbaciuk

Prezes Zarządu

Warszawa, dn. 12.02.2018 r.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy