Mistrzostwa Świata w Rosji 2018 - przejazdy autobusami

Zgodnie z dekretem rządu rosyjskiego nr 1426 wszystkie autobusy i autokary, które w czasie trwania mistrzostw będą wjeżdżać do miejscowości, w których rozgrywane będą mecze w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 w Federacji Rosyjskiej muszą zostać wyposażone w urządzenia nawigacji satelitarnej  i  połączone  z automatycznym  systemem informacyjnym państwa ERA-GLONASS SAIS

Dekret Rządu Federacji Rosyjskiej nr 1426 z dnia 25 listopada 2017 r. "W sprawie zatwierdzenia przepisów dotyczących procedur wyposażania autobusów w urządzenia nawigacji satelitarnej, ich identyfikacji w systemie informacji automatycznej ERA-GLONASS, zawartości informacji o lokalizacji, kierunku i prędkości autobusów, a także procedur przekazywania tych informacji do niezależnej organizacji non-profit "Dyrekcji Transportu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 r w Federacji Rosyjskiej " i przepisu dotyczącego procedury wysyłania powiadomień przez właścicieli autobusów o planowanym wjeździe autobusów do miejscowości, w których odbywać się będą mecze Mistrzostw Świata FIFA 2018"

Dane z systemu nawigacji,  dotyczące przemieszczania się autobusów i autokarów będą przekazywane bezpośrednio do Dyrekcji Transportu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 r w Federacji Rosyjskiej  - niezależnej organizacji non-profit.

1. Właściciel autobusu lub autokaru powinien zwrócić  się do GLONASS JSC w celu:

       1.1. Podpisania umowy na podłączenie autobusów lub autokarów do ERA-GLONASS SAIS (State  Automated Information System) i przekazywania informacji o lokalizacji autobusu lub autokaru, kierunku i prędkości do niezależnej organizacji non-profit  Dyrekcji Transportu  Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 w Federacji Rosyjskiej .

      1.2. Podpisania umowy na usługi komunikacyjne.

2. Uzyskania karty modułu identyfikacji indywidualnej abonenta (zwanej dalej "USIM") zawierającej ruchomy profil łączności w sieci radiotelefonicznej, który zapewnia funkcjonowanie ERA-GLONASS SAIS.

3. Zamontowania  w autobusie  lub autokarze  nawigacji satelitarnej  (zwany dalej "SNE"). Autobusy lub autokary powinny zostać wyposażone w system SNE przez właściciela pojazdów bez pomocy lub przy pomocy zewnętrznego usługodawcy.

4. Ustawienia karty USIM w SNE. Karta USIM powinna być zalogowana w systemie SNE przez właściciela autobusu lub autokaru bez pomocy lub z pomocą zewnętrznego usługodawcy.

5. Przekazania  informacji GLONASS JSC  celem zamieszczenia w systemie ERA-GLONASS SAIS.

6. Wniosek (załącznik do umowy) składa się w formie elektronicznej lub w wersji papierowej. Kopie dokumentów należy dostarczyć drogą elektroniczną lub w wersji papierowej.
Informacje, które należy dołączyć do wniosku  powinny zawierać:
a) numery tablic rejestracyjnych autobusów lub autokarów, markę, model, numer

identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer rejestracyjny określony w rejestrze niejawnych urządzeń infrastruktury transportowej i urządzeń transportowych;

b) Dane dotyczące klasyfikacji pojazdu zgodnie z ustawą federalną nr 16 z dnia 9 lutego 2007 r. "O bezpieczeństwie transportu";

c) Numer identyfikacyjny i model sprzętu do nawigacji satelitarnej oraz numer identyfikacyjny karty modułu identyfikacji indywidualnej abonenta zawierającego ruchomy radiotelefoniczny profil sieci komunikacyjnej, który zapewnia funkcjonowanie systemu ERA-GLONASS;

d) Numer identyfikacyjny podatnika, adres e-mail właściciela autobusu lub autokaru.

7. Weryfikacja przez przedstawiciela  GLONASS JSC prawidłowości przekazywania informacji
Oceny prawidłowości funkcjonowania SNE, alarmu ostrzegawczego, oraz głośnika dokonuje przedstawiciel GLONASS JSC;
Informacja o dokonaniu weryfikacji  przekazywana  jest do ERA-GLONASS SAIS przez przedstawiciela GLONAS JSC;
Przewoźnik powinien być poinformowany o przekazaniu informacji do ERA-GLONASS SAIS;

8. Identyfikacja w ramach ERA-GLONASS SAIS:
• Potwierdzenie gotowości do identyfikacji przez właściciela autobusu lub autokaru;
• Weryfikacja operatywności SNE poprzez sprawdzenie poprawności transmisji / odbioru  

   informacji do / z ERA-GLONASS SAIS;
• Weryfikacja działania alarmu ostrzegawczego;
• Weryfikacja ustanowienia dwukierunkowej komunikacji głośnikowej za pomocą nawigacji

   satelitarnej;
• Potwierdzenie pomyślnej identyfikacji (elektronicznie lub w wersji papierowej).

Więcej informacji: http://government.ru/docs/all/114184/

Wszystkie informacje dotyczące lokalizacji miejsc parkingowych, map pokazujących  lokalizację stadionów i organizacji ruchu, jak również dane kontaktowe wyspecjalizowanych serwisów będą dostępne na stronie internetowej: www.transport2018.com

2018-02-13

Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy