Uwagi PIGTSiS do projektu ustawy o zmianie ustawy o ptz

W załączeniu do pobrania nasze pismo PIGTSiS-112/P/2018 do Pana Marka Chodkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury ws. wstępnego, przygotowanego przez Ministerstwo projektu z dnia 28.12.2017 ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, zawierajace nasze propozycje do niektórych proponowanych w tym projekcie zmian


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy