Informacja nr 18 (nowelizacja ustawy o ptz) - 10.01.2017


Informacja nr 18 - o pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oraz o założeniach nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o PTZ (dla członków PIGTSiS)


W dniu 9 stycznia 2018 r odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury, poświęcone sprawom związanym z nowelizacją ustawy o PTZ. Na posiedzenie przybyło około pięćdziesięciu przedstawicieli tzw. strony społecznej, reprezentujące stowarzyszenia organów samorządowych, liczne stowarzyszenia przewoźników, przedstawiciele organizacji konsumenckich, przedstawiciele sektora nauki.


 

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło prezentację oceniającą sytuację na rynku przewozu osób, szczególnie z punktu widzenia pasażera, oraz główne założenia proponowanej regulacji.

Po przedstawieniu założeń rozgorzała ożywiona dyskusja, trwająca ok. 2 godzin.

Należy podkreślić, że materiały przedstawione na posiedzenie komisji zostały opracowane w sposób kompleksowy i z bardzo dużym rozeznaniem problemów.

Taką ocenę oprócz Izby prezentowała większość osób zabierających głos w dyskusji.

Izba poruszyła ponadto główne nasze wątpliwości związane z:

- skróceniem okresu na jaki może być zawierana umowa z operatorem (5 lat zamiast 10);

- uznanie przewozów gminnych i powiatowych na obszarze miast i porozumień oraz związków komunalnych, za komunikację miejską;

- zakaz umieszczania w specyfikacji zamówienia wymogów w stosunku do taboru.

W kolejnym wystąpieniu odnieśliśmy się do problemów związanych z rozkładem jazdy (chciano odstąpić od wymogów określenia jaka praca przewozowa ma być wykonana w danym zamówieniu) oraz ciągle wracający problem „Prawa wyłącznego”.


W trakcie dyskusji prezentowane były w/w zagadnienia oraz sprawy związane z przystankami, dokumentami jakie powinny być w autobusach, prawach pasażerów.

Oryginalnymi pomysłami były sprawy podnoszone tylko przez pojedynczych dyskutantów:

a)      Żeby nowelizacja odbyła się w oparciu o założenia zawarte w druku senackim nr 208 z lutego 2016 r, została zapewniona ochrona przewoźników na dotychczasowych trasach, a samorządy mają organizować przewozy publiczne tylko na trasach, gdzie przewozy komercyjne są nieopłacalne;

b)      Żeby wszystkie rodzaje przewozów mogli realizować zarówno operatorzy jak i przewoźnicy a ulgi ustawowe ograniczyć wyłącznie do biletów miesięcznych szkolnych, czyli zlikwidować wszystkie ulgi w przejazdach na podstawie biletów jednorazowych.

Po zamknięciu dyskusji ustalono, że uczestnicy spotkania  maksymalnie w ciągu 14 dni prześlą swoje uwagi do Ministerstwa Infrastruktury, które do nich się ustosunkuje, wprowadzi pewne poprawki i skieruje projekt na ścieżkę postępowania legislacyjnego


W załączeniu zamieszczamy projekt tekstu nowelizacj (PROJEKT USTAWY)


Link do transmisji z obrad Komisji Sejmowej - http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#471A8FCD6249A631C125820A0039EC25


 

Zwracamy się do naszych członków o przesyłanie do nas w terminie do dnia 18 stycznia swoich uwag.

Izba pod koniec stycznia i początek lutego, przeprowadzi konsultację.

Z uwagi na terminy jakie muszą być zawarte w nowelizacji dotyczące zadań szczególnie organów samorządowych, Izba w przypadku zainteresowania problemem, przeprowadzi szereg szkoleń z wiązanych z samą nowelizowaną ustawą, jak i procesem jej wdrażania w życie.

Warszawa, dn. 10 stycznia 2018 r

Zdzisław Szczerbaciuk

Prezes zarządu PIGTSiS


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy