Informacja nr 17 (nowelizacja ustawy o ptz) - 18.12.2017

Informuję, ze w dniu 9 stycznia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury na którym Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ponownie przedstawi Komisji założenia do rządowego projektu ustawy o nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. „o publicznym transporcie zbiorowym”.


Przedstawione przez Ministerstwo propozycje założeń, zostaną omówione w czasie Spotkania Noworocznego w dniu 10 stycznia 2018 r.


Warszawa, dn. 18 grudnia 2017 r.

Za zarząd PIGTSiS

Zdzisław Szczerbaciuk


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy