Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ust. budżetowej na rok 2018

Informujemy iż w dniu 8 grudnia b.r. Sejm przyjał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ust. budżetowej na rok 2018 w której w art. 34 znajduje się zapis dotyczący wykonywania transportu drogowego w roku 2018 na podstawie zezwoleń na komunikację regularną. 

Ustawa w dniu 11 grudnia została przekazana do podpisu Prezydentowi.


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy