Ogłoszenie ws. wykonania strony internetowej pigtsis.pl

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, zleci wykonanie nowej strony internetowej na domenie pigtsis.pl. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej specyfikacją oraz składanie ofert w terminie do 1 grudnia 2017 r.


Oferty prosimy przesyłać na mail pigtsis@pigtsis.pl oraz bialy@pigtsis.pl lub faxem na 22 822 19 20


Iinformacji nt. ogłoszenia udziela pracownik PIGTSiS - Rafał Kupczewski .tel. 85 675 43 13


O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje Zarząd PIGTSiS. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej 

W załączeniu SPECYFIKACJA


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy