Opinia PIGTSiS o trybie realizacji rekompensat dla Operatorów

W załączeniu opinia PIGTSiS w związku z wątpliwościami jaki budzą przepisy regulujące zasady i tryb przekazywania środków publicznych przedsiębiorcom z tytułu honorowania przez nich uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, jeżeli zawarli umowę z Organizatorem.


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy