Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie przedstawia w załączeniu scan naszego pisma PIGTSiS-174/P/2017 z 26.07.2017 r. zawierającego uwagi do  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD190)


 

Skan naszego pisma: do pobrania


Link do ustawy:http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300657


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy