Projekt zmiany ustawy o czasie pracy kierowców

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, uprzejmie informuje, że z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa otrzymaliśmy projekt zmiany ustawy o czasie pracy kierowców. Dla ułatwienia, zmiany te nanieśliśmy na obowiązujący tekst ustawy o czasie pracy kierowców i plik ten zamieszczamy poniżej.

Projekt zmiany ustawy o czasie pracy kierowców - DO POBRANIA


Projekt tych zmian ma być przedmiotem dyskusji na działającym przy MIiB Zespole roboczym ds. transportu krajowego, który z kolei działa w ramach Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego.

W dniu 20 czerwca 2017 r. Prezes Zarządu PIGTSiS Z. Szczerbaciuk uczestniczył w zwołanym przez MIiB posiedzeniu Zespołu roboczego ds. transportu krajowego, gdzie częściowo omówiono propozycje wspólnych związkowych zmian do ustawy o czasie pracy kierowców, zgłoszonych we wspólnym piśmie z dnia 18.04.2017 r. sygnowanym przez: NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Trójstronny Zespół ds. Transportu Drogowego. Treść tego pisma  zamieszczamy poniżej.

Pismo: propozycje wspólnych związkowych zmian - DO POBRANIA
Kolejne posiedzenie tego Zespołu planowane jest w pierwszym tygodniu lipca br.
Uprzejmie prosimy Członków PIGTSiS o zapoznanie się z tymi propozycjami oraz o zgłoszenie uwag na e-mail mieczyslaw@pigtsis.pl do dnia 30 czerwca 2017 r.
Prezes Zarządu PIGTSiS

Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy