Szkolenie dot. problemów związanych z wdrażaniem ustawy o PTZ

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie uprzejmie zaprasza pracowników przedsiębiorstw transportowych oraz pracowników administracji samorządowej na "Szkolenie dotyczące problemów związanych z wdrażaniem ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym oraz spraw wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie transportu drogowego".


 

Szkolenie odbędzie się w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81; 05-140 Serock w dniach 8 - 9 sierpnia 2017 r.


Tematyka szkolenia:

1) zasady funkcjonowania PTZ w świetle przygotowywanej regulacji prawnej

 • krótkie omówienie podstawowych regulacji ustawy o PTZ
 • obowiązki JST w zakresie organizacji i funkcjonowania PTZ na ich terenie
 • plan transportowy, jego znaczenie i funkcje
 • Organizatorzy PTZ
 • udzielanie zamówienia publicznego na usługi o charakterze użyteczności publicznej
 • realizacja przewozów międzywojewódzkich
 • finansowanie PTZ

2) Kierunki zmian w prawie w zakresie dotyczącym funkcjonowania PTZ

 • pakiet transportowy UE
 • system naruszeń dobrej reputacji i związany z tym system kar administracyjnych
 • propozycje zmian w ustawie o czasie pracy kierowców

W czasie szkolenia będzie można uzyskać informacje dotyczące innych problemów, które prosimy zgłaszać na mail pigtsis@pigtsi.pl


Program szkolenia zawiera 12 godzin po 45 minut, w tym 9 godzin poświęconych PTZ oraz 3 godziny innym problemom wymienionym w pkt. 2.


Program szkolenia:

8 sierpnia 2017 r.

 • szkolenie 11.00 - 13.25
 • zakwaterowanie; obiad - 13.25 - 15.00
 • szkolenie - 15.00 - 18.15
 • kolacja - 18.30

9 sierpnia 2017 r.

 • śniadanie - do 8.40
 • szkolenie - 9.00 - 13.15
 • obiad - od 13.15

Koszt uczestnictwa - 504,30 zł brutto od osoby (410,00 zł netto). W przypadku uestnictwa większej liczby osób koszt uczestnictwa wyniesie 442,80 zł brutto od osoby (360,00 zł netto). Koszt uczestnictwa bez noclegu - 405,90 zł bruto od osoby (330,00 zł netto.


W ramach kosztów zapewniamy: zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.


Zgłoszenia prosmimy przesyłać na załączonej KARCIE UCZESTNICTWA na faks 22 822 19 20 lub na mail pigtsis@pigtsis.pl wraz z informacją o wniesieniu opłaty za szkolenie (na konto 43 1240 6003 1111 0000 4946 5239) w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.


W załączeniu pismo w tej sprawie

2017-06-21

Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy