Spotkanie Koleżeńskie po Walnym Zgrodzmadzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r.

Informujemy, iż na prośbę Członków Izby, zaplanowane na dzień 13 czerwca 2017 r. Spotkanie Koleżeńskie, odbędzie się. Mimo niewielkiej frekwencji spotkanie odbędzie się w gronie kameralnym, łącznie z wycieczką.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy