Zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu - Niemcy

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, poinformował nas, że Stałe Przedstawicielstwo RP w Brukseli przekazało informację z której wynika, iżprzepisy ustanawiające zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu na terytorium Niemczech zostaną najprawdopodobniej opublikowane dnia 24 maja br.. Ponadto poinformowano, że przedmiotowe przepisy zaczną obowiązywać następnego dnia po publikacji tj. 25 maja br.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa będzie informować na bieżąco o rozwoju sytuacji.

 

2017-05-23

Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy