Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 12 (26.04.2017)

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Zespołu pracującego nad nowelizacją ustawy o ptz, które miało się odbyć w dniu 26.04.2017 odbędzie się najprawdopodobniej dopiero po 10.05.2017 r. ponieważ w Ministerstwie toczą się prace nad uwagami zgłaszanymi przez Członków Zespołu.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy