Konferencja Przewozowa PIGTSiS - 12 października 2016 r.

Konferencja Przewozowa PIGTSiS w dniu 12 października 2016 r. zgromadziła rekordową ilość uczestników w tym: członków Izby z całego kraju a także zainteresowanych organizacją publicznego transportu zbiorowego przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów.

W Konferencji uczestniczyły władze Izby na czele z Prezesem Zdzisławem Szczerbaciukiem i Wiceprezesem Franciszkiem Kowalukiem oraz Rada Nadzorcza PIGTSIS  z Przewodniczącym Krzysztofem Częstochowskim i Wiceprzewodniczącym Władysławem Brachunem. Wśród panelistów byli również kolejni członkowie RN PIGTSiS Leszek Podżorski oraz Stanisław Wodyński który jako szef Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego PIGTSiS wspólnie z Targami Kielce i PKS w Ostrowcu Św. S.A. zorganizował i prowadził Konferencję.


 

Wystąpienia otwierające Głównego Inspektora ITD Ministra Alvina Gajadhura oraz Prezesa Zarządu PIGTSiS Zdzisława Szczerbaciuka zainspirowały  zabierających głos w części seminaryjnej do poszukiwania odpowiedzi Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w publicznym regionalnym transporcie zbiorowym.

Spośród obecnych na Konferencji władz i instytucji szczególną znajomością branży i gotowością zdecydowanych działań wyróżniał się Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński oraz  reprezentujący Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Dyrektor Leszek Sułek który w swoim wystąpieniu wskazał iż od wielu lat chętnie uczestniczy w naszych konferencjach bo bardzo ceni i szanuje poszukiwanie dobrych rozwiązań poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Wśród panelistów obok Prezesa Izby Zdzisława Szczerbaciuka i Przewodniczącego RN Krzysztofa Częstochowskiego występowali Leszek Podżorski, dr Elżbieta Śreniawska z MPK Kielce, Arkadiusz Kubiec Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Transportu w Kielcach a także Andrzej Pograniczny ze Starogardu Gd.,  Zenon i Radosław Marek z PKS Grodzisk oraz Franciszek Kowaluk  a prezentacje multimedialne na temat oferty inwestycyjnego partnerstwa  PGNiG dla dysponujących profesjonalnym zapleczem technicznym przewoźników w zakresie budowy infrastruktury dla wprowadzenia do napędu autobusów gazu CNG przedstawił Dyrektor Departamentu CNG/LNG PGNiG Krzysztof Frais, a ogólnopolski projekt SuperPKS jako nowej ogólnopolskiej marki PREMIUM w przewozach dalekobieżnych zaprezentował Prezes Andrzej Soroczyński.

W trakcie dyskusji uznano, że samo przekonywanie przekonanych nie jest aż tak ważne jak wskazywanie zagrożeń jakie może nieść lobbing dążący do zakonserwowania tych rozwiązań które dzisiaj są  przyczyną wielu patologii a wręcz korupcyjnych zachowań tych przewoźników którzy w sposób pokrętny wyłudzają od Urzędów Marszałkowskich nienależne dopłaty do niewykonywanych a nagminnie wykazywanych we wnioskach o dopłaty przewozów osób z ustawowymi ulgami.

Dzięki licznej obecności członków PIGTSiS Konferencja w Kielcach stała się doskonałą okazją do zdiagnozowania obecnej sytuacji w przewozach i wypracowania akceptowalnego przez członków Izby stanowiska do proponowanych przez resort infrastruktury zmian odpowiednio w ustawie  o transporcie drogowym iustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Tych wszystkich którzy nie mogli uczestniczyć w Konferencji Przewozowej w Kielcach lub chcieliby kontynuować rozpoczętą dyskusję zapraszamy już 20 października na kolejne spotkanie konsultacyjne członków PIGTSiS do siedziby  PKS w Łodzi – rozpoczęcie godz. 10.00.


Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z konferencji (więcej zdjęć spakowanych do formatu zip - do pobrania po kliknięciu w link)Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy