Spotkania regionalne dla Członków Izby dotyczące zmian w ustawie o td i ptz

Zarząd PIGTSiS postanowił zorganizować cykl spotkań regionalnych Członków Izby, poświęconych:

1) przekazaniu informacji o pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym w zakresie spraw związanych z tzw. "dobrą reputacją"

2) zasięgnięcia opinii Członków w zakresie propozycji zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 208)


Na spotkaniu przedstawione zostanie wstępne stanowisko Izby, uwagi Członków oraz wzór ankiety, która będzie dotyczyć poruszanego problemu


Spotkania odbędą się:

1) 10.X. 2016 r. w siedziba PKS Lubin 59-300 ul. Ścinawska 22

2) 18.X.2016 r. w siedzibie PKS Piła 64-920 ul. Przemysłowa 28

3) 20.X.2016 r. w siedzibie PKS Łódź 91-729 ul. Smutna 28

4) 25.X.2016 r. w siedzibie PKS Łosice 08-200 ul. Kolejowa 22


Wszsytkie spotkania rozpoczną się o 10.00


W sprawach organizacji w/w spotkań prosimy o przesłanie na adres e-mail sekretariatu Izby pigtsis@pigtsis.pl informacji o skorzystaniu z naszego zaproszenia, z podaniem daty i miejsca spotkania, oraz ilości osób, które zamierzają wziąć w nim udział


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy