Jubileusz 70 lecia PKS - rezerwacja miejsc dla osób odznaczanych

Na Jubileuszu 70-Lecia PKS, jaki odbędzie się w dniu 14 września 2016 r. w Teatrze BUFFO przewidzianych jest do odznaczeń 116 osób.


W celu zapewnienia sprawnego wyjścia tych osób na scenę, zabezpieczono dla tych osób miejsca w rzędach od  III do X i od XII do XIV po lewej stronie sceny, co zaznaczono na załączonym planie widowni.

W załączeniu podajemy także listę osób odznaczanych, w układzie alfabetycznym, gdzie osobom odznaczonym przypisano numer rzędu oraz numer miejsca.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie osób odznaczonych z zarezerwowanymi dla nich miejscami oraz bardzo prosimy, aby zajmowali wyłącznie wyznaczone w wykazie numerowane miejsce.


Jednocześnie rzędy I i II chcemy zarezerwować dla osób zaproszonych.

Pozostałe miejsca na parterze oraz na balkonie są przeznaczone dla pozostałych uczestników tej uroczystości, i bardzo prosimy, aby nie zajmowali miejsc zarezerwowanych.

Sala dla gości dostępna będzie od godziny 12.00.


 

W załączeniu:

1. lista osób odznaczanych

2. plan widowni


Z poważaniem

Prezes Zarządu

Zdzisław Szczerbaciuk


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy