Wybór oferty na druk Kalendarza 2017

Polska Izba Gsopodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w nawiazaniu do informacji dotyczącej oferty (link do oferty) na wydruk Kalendarza Informatora na rok 2017 dziękuję za wszystkie przesłane zgłoszenia.

Informujemy iż otrzymaliśmy 24 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą. Druk Kalendarza Informatora PIGTSiS na rok 2017 powierzono drukarni Biały Kruk z Sobolewa k. Białegostoku.

 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy