Ogłoszenie oferty na druk kalendarza 207

W załączeniu treść ogłoszenia dotyczącego druku 1000 egz. wydawnictwa pod tytułem „Kalendarz-Informator Publicznego Transportu Zbiorowego –2017"


Specyfikacja techniczna:

1)      Format: A 5 (210x148 mm);

2)      Ilość stron środka: 336-364;

3)      Ilość kolorów druku: 1 lub 2;

4)      Papier środka: offset 80 g;

5)      Ilość stron reklamowych: 32;

6)      Ilość kolorów druku:4;

7)      Wyklejka pełny kolor: mapa Polski z zaznaczeniem granic województw oraz granic powiatów (miejscowości) + mapa dróg krajowych i wojewódzkich)

8)      Papier stron reklamowych: kreda błyszcząca 115 g;

9)      Okładka: oprawa twarda, tłoczenie logo Izby, złocenia lub srebrzenia:

10)  Introligatornia: szycie;

Nakład: 1.000 egzemplarzy;


Oczekujemy oferty z ceną wykonania całości prac oraz terminem jaki upłynie od złożenia wybranemu oferentowi wszystkich materiałów do dnia wydrukowania kalendarzy.


Ofert prosimy nadsyłać na adres Izby lub na adres e-mail pigtsis@pigtsis.pl  w terminie do dnia 1 lipca 2016 r.


 

Szczegółowe dane dotyczące wydruku w zamieszczonym piśmie


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy