Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS w dniu 22 czerwca 2016r.

Nawiązując do pisma PIGTSiS 108/P/2016 z dnia 5.04.2016 r. zwołującego Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 22 czerwca 2016 r. w "Hotelu 500" w Strykowie - ul. Warszawska 1, 95-010 Stryków, zamieszczamy materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS, celem zapoznania się z nimi i ewentualnego ich wydrukowania na potrzeby członka Izby.


w załączeniu pismo 175/P/2016 ws. zamieszczenia materiałów na ZWZ PIGTSiS na stronie internetowej Izby


Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS:

1) Sprawozdanie Zarządu

2) Bilans i rachunek wyników

3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej

4) Projekty uchwał

6) Porządek obrad ZWZ PIGTSiS


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy