Szkolenie dot. procedury udzielania zamówienia na wyk. przewozów o charakterze użyt. publicznej

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie zaprasza pracowników przedsiębiorstw transportowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, realizujących publiczne przewozy osób na:

"Szkolenie dotyczące spraw związanych z procedura udzielania zamówienia na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (szczególnie procedura koncesji) oraz wymagań umowy na świadczenie takich usług"


Miejsce szkolenia: Centrum Badań i Edukacji Statystyczenj GUS, Jachranka 81; 05-140 Serock


Szkolenie poświęcone będzie omówieniu następujących spraw:

  1. Podstawowe regulacje w zakresie organizacji usług o charakterze użyteczności publicznej
  2. Obowiązek publikacji informacji w postępowaniu dotyczącym zawarcia umowy o świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej w drogowych przewozach osób
  3. Poszczególne etapy zawierania przez Organizatora umowy o świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej na wykonanie przewozu osób z Operatorem
  4. USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Istota ustawy; postepowanie o zawarcie koncesji; zawarcie umowy koncesji; skarga na postępowanie)
  5. Podstawowe elementy umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem o Operatorem
  6. Warsztaty - przeprowadzanie negocjacji z zainteresowanymi przedsiębiorcami o zawarcie umowy koncesji (uczestnicy po nadesłaniu zgłoszenia otrzymają materiały celem przygotowania się w oparciu o własne dane)

W czasie szkolenia będzie można uzyskać informacje dotyczące także innych problemów. Oczekujemy ew. przekazania e-mailem na adres pigtsis@pigtsis.pl konkretnych spraw, na które uczestnik szkolenia oczekuje wyjaśnienia


Program szkolenia obejmuje 12 godzin wykładów i dyskusji p 45 minut.


Program spotkania:

24 luty 2016

Szkolenie 11.00-12.30; 12.45 - 13.30

Zakwaterowanie, obiad 13.30-15.00

Szkolenie: 15.00-16.30; 16.45 - 18.15

Kolacja 18.30

25 luty 2016

Śniadanie do 8.40

Szkolenie 9.00-10.30, 10.45-12.15; 12.30-13.15

Obiad od 13.15


Koszt uczestnictwa w szkoleniu - 520 zł netto (639,60 zł brutto) od pierwszej osoby

Koszt uczestnictwa większej ilości ośób - 440 zł netto od osoby (541,20 zł brutto)

Dla osób nie korzystających z noclegu - koszt. 430 zł. netto (528,90 zł brutto) od osoby


W ramach szkolenia zapewnianmy: zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych oraz wyżywienie oraz materiały szkoleniowe)


Zgłoszenia na załączonej KARCIE UCZESTNICTWA prosimy przsyłać na nr faksu: 22 822-19-20 lub mailem na adres pigtsis@pigtsis.pl do dnia 10 lutego b.r. wraz z kserokopią dokonania wpłaty na konto: 43 1240 6003 1111 0000 4946 5239


 

2016-01-28

Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy