Wybór oferty na druk broszury zleconej przez PIGTSiS

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie informuje, że na nasz ogłoszenie dotyczące złożenia oferty na druk wydawnictwa, ogłoszony na naszej stronie internetowej w dniu 22 stycznia 2015 r:

1)      Wpłynęło w wyznaczonym terminie 24 ofert, po terminie 2 oferty (nie były rozpatrywane);

2)      PIGTSiS postanowiła zlecić druk broszury w nakładzie 1500 egzemplarzy i dla tego nakładu były porównywane ceny ofert;

3)      Najtańszą ofertę złożyła firma –Drukarnia SZMYT z Gostynina – kwota oferty 2287,80 złotych brutto;

4)      Najdroższą ofertę złożyła firma – Drukarnia IMPULS z Brzozowa Starego – kwota oferty 6402,15 zł.

5)      Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, uznała za najkorzystniejszą dla niej ofertę firmy:

 

Comernet sp. z o.o. 20-150 Lublin ul. Ceramiczna 24za kwotębrutto 2675,25 zł.

 

Prezes zarządu PIGTSiS - Zdzisław Szczerbaciuk

 

Warszawa, dn. 29 stycznia 2015 r.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy