OGŁOSZENIE: Badanie ksiąg rachunkowych PIGTSiS

Rada Nadzorcza PIGTSiS zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących badania w miesiącu "marzec-kwiecień 2015" ksiąg rachunkowych PIGTSiS za rok 2014.

Do zbierania ofert i udzielania informacji Rada Nadzorcza upoważniła Pana Zdzisława Szczerbaciuka - Prezesa PIGTSiS

 

Szczegółowe informacje w załączonym pliku


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy