Artykuł z gazety Traker Bus z 2011 r. nt. wejścia w życie ustawy o publicznym tr. zbiorowym

Zamieszczamy wywiad udzielony Trakerowi (Traker Bus z 2011 r). przez Prezesa Zdzisława Szczerbaciuka.


"Po upływie trzech lat widać, że to Nasza Organizacja lepiej oceniła wejście w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Podejście Samorządu Terytorialnego - tak jak przewidywaliśmy".

Z. Szczerbaciuk


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy