Spotkanie Śląskiego Oddziału Regionalnego PIGTSiS ws. transportu publicznego

W dniu 24 maja b.r. z inicjatywy Śląskiego Oddziału Regionalnego PIGTSiS odbyło się spotkanie nt. funkcjonownia transportu publicznego w Polsce.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: MTBiGM, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ZMPD, PIGTSiS w Warszawie, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przewoźników.

 

W załączeniu do pobrania zapis przebiegu spotkania


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy