Podsumowanie konferencji naukowej w Kazimierzu Dolnym w dniach 18 - 19 września

 

Informujemy, że w dniach 18 - 19 września 2012 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji  oraz Lubelski Oddział Regionalny PIGTSiS „Ogólnopolska konferencja naukowa  - drogowy transport publiczny w świetle nowych rozwiązań prawnych”.

 

 

Patronat nad konferencją sprawował Pan Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman oraz Posłowie z  Sejmowej Komisji Infrastruktury.

 

W Konferencji uczestniczyło ok. 120 osób, mi.n. z 8 Urzędów Marszałkowskich, z kilkunastu starostw, miast i gmin, przedstawiciele kilku środowisk naukowych z różnych rejonów kraju oraz ok. 70 przewoźników realizujący drogowe publiczne przewozy osób na terenie kraju a także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie. Poza tym w Konferencji uczestniczyło także 8 firm produkujących pojazdy i wyposażenie używane w transporcie drogowym.  

Poniżej link do telewizyjnej relacji jaką Panorama Lubelska zamieściła z tej Konferencji - temat dotyczący tej Konferencji jest od 11 minuty 40 sekundy tego wydania Panoramy Lubelskiej:

 

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/18-wrzesnia-2012-g-2145/8550976

Zamieszczamy takze skan artykułu jaki pojawił się w gazecie "Polski TrakerBus" nr 5/2012 (IX-X) dotyczący sytuacji w transporcie drogowym w Polsce. Jest to wywiad z Prezesem Zdzisławem Szczerbaciukiem pt. "Przewoźnik nie będzie najważniejszy w komunikacji publicznej". Rozmowa dotyczyła także zagadnień poruszanych na konferencji w Kazimierzu Dolnym:

- artykuł


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy