Ogólnopolska Konferencja naukowa w Kazimierzu Dolnym

Informujemy, iż w dniach 18-19 września b.r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbędzie sie konferencja naukowa "Drogowy Transport Publiczny w świetle nowych rozwiązań prawnych".

Organizatorem konferencji jest Lubelski Regionalny Oddział PIGTSiS a honorowy Patronat nad konferencją objeli:

- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

- Marszałek Województwa Lubelskiego.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy