Posiedzenie Rady Nadzorczej PIGTSiS

W dniu 5 listopada odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Nadzorczej PIGTSiS.

Tematem posiedzenia było:

  1. wnioski wynikające z Walnego Zgromadzenia,
  2. przygotowanie do prowadzenia szkoleń okresowych kierowców zawodowych,
  3. działania Izby odnośnie zapewnienia środków na dopłaty,
  4. zbieranie informacji o orzeczeniach w sprawach konkurencji i zwracanie uwagi na odmienność orzeczeń,
  5. monitorowanie sytuacji finansowej branży,
  6. sprawy bieżące organizacji.

Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy