W dniu 4 lutego br. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej PIGTSiS. Głównym tematem posiedzenia będą sprawy organizacy(...)

W dniu 4 lutego 2008r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej PIGTSiS. Głównym tematem posiedzenia będą sprawy organizacyjne. Przyjęty zostanie preliminarz dochodów i wydatków na rok 2009 oraz wybrana zostanie firma badająca sprawozdanie finansowe za rok 2008.
2009-02-03
PIGTSIS

Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy